διανέμω

(AM διανέμω) [νέμω]
1. μοιράζω, διανέμω, κατανέμω
2. επιδίδω, δίνω στους παραλήπτες (έγγραφα, προσκλητήρια κ.λπ.)
αρχ.
1. παρέχω κατ' αναλογίαν
2. διαιρώ, χωρίζω σε τμήματα
3. ταξινομώ, τακτοποιώ.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • διανέμω — in D. pres subj act 1st sg διανέμω in D. pres ind act 1st sg διᾱνέμω , διανεμόομαι flutter in the wind imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) διανεμόομαι flutter in the wind pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) διανεμόομαι flutter in the wind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανέμω — διανέμω, διένειμα βλ. πίν. 125 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • διανεμῶ — διανέμω in D. fut ind act 1st sg (attic epic doric) διανεμόομαι flutter in the wind pres subj act 1st sg διανεμόομαι flutter in the wind pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανέμω — διένειμα, διανεμήθηκα, διανεμημένος, επιδίδω, διαμοιράζω κάτι σε πολλούς: Ο ταχυδρόμος διανέμει την αλληλογραφία καθημερινά …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • διανενεμημένα — διανέμω in D. perf part mp neut nom/voc/acc pl διανενεμημένᾱ , διανέμω in D. perf part mp fem nom/voc/acc dual διανενεμημένᾱ , διανέμω in D. perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανέμετε — διανέμω in D. pres imperat act 2nd pl διανέμω in D. pres ind act 2nd pl διανέμω in D. imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανέμῃ — διανέμω in D. pres subj mp 2nd sg διανέμω in D. pres ind mp 2nd sg διανέμω in D. pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανειμαμένων — διανέμω in D. aor part mid fem gen pl διανέμω in D. aor part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανειμάμενον — διανέμω in D. aor part mid masc acc sg διανέμω in D. aor part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διανειμάντων — διανέμω in D. aor part act masc/neut gen pl διανέμω in D. aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.